Year-2010
ab    
 Dr. Agnimitra Biswas
Supervisor(s): Prof. R. Gupta
   

 

Year-2012
Dr. Sanjoy Kumar Dey kks Dr. Aditya Pratap Singh
Dr. Sanjoy Kr Dey
Supervisor(s): Prof. R. Gupta
Dr. Kaushal Kr Sharma
Supervisor(s): Prof. R. Gupta
Dr. Aditya Pratap Singh
Supervisor(s): Prof. K.M. Pandey
     
     
Dr. M.S. Murthy
Supervisor(s): Prof. R.D. Misra
   

Year-2014
Dr. (Col) Probhas Bose abhijit sinha
Dr. (Col) Probhas Bose
Supervisor(s): Prof. K.M. Pandey
Dr. Jibananda Jena
Supervisor(s): Prof. R.D. Misra
Dr. Abhijit Sinha
Supervisor(s): Prof. R. Gupta & Prof. K.M. Pandey

Year-2015
Maneswar-Rahang-2 roga
Dr. Eswara Krishna Mussada
Supervisor(s): Prof. P. K. Patowari
Dr. Maneswar Rahang
Supervisor(s): Prof. P. K. Patowari
Dr.Sukanta Roga
Supervisor(s): Prof. K.M. Pandey
 
Year-2016
bacchu pinku bidesh
 Dr.Bachu Deb
Supervisor(s): Prof. R. Gupta
Dr. Pinku Debnath
Supervisor(s): Prof. K.M. Pandey
 Dr.Bidesh Roy
Supervisor(s): Prof. K.M. Pandey & Prof. R.D. Misra
     
anal    
Dr. Anal Ranjan Sengupta
Supervisor(s): Dr. A. Biswas &  Prof. R. Gupta
   

Year-2017
Amit Kumar Singh
 Dr. Amit Kumar Singh
Supervisor(s): Prof. P.K. Patowari &  Prof. N. V. Deshpande
 Dr. Ajoy Debbarma
Supervisor(s): Prof. K.M. Pandey
 Dr. Deepak Sharma
Supervisor(s): Prof. K.M. Pandey
     
   
Dr. Arup Ratan Dey
Supervisor(s): Prof. R.D. Misra
   

Year-2018
sd Gautam Choubey
Dr. Sumita Debbarma
Supervisor(s): Prof. R.D. Misra &  Prof. N.V. Deshpande
Dr. Abhijit Dey
Supervisor(s): Prof. K.M. Pandey
Dr. Gautam Choubey
Supervisor(s): Prof. K.M. Pandey
     
Wangikar S.  Saroj Yadav
Dr. Wangikar S. Sitaram
Supervisor(s): Prof. P.K. Patowari & Prof. R.D. Misra
Dr. Bhabani P. Pattanayak
Supervisor(s): Prof. R.D. Misra
Dr. Saroj Yadav
Supervisor(s): Prof. K.M. Pandey

Year-2019
Vector businessman black silhouette isolated. subhankar Vector businessman black silhouette isolated.
Dr.Sanjay Kr Gupta
Supervisor(s): Prof. R.D. Misra
Dr. Subhankar Das
Supervisor(s): Dr. S. Halder
Dr. A. Satyavrata Singh
Supervisor(s): Dr. S. Halder
     
sd lala
Dr. Ravi Ranjan Kumar
Supervisor(s): Dr. S. Dey & Prof. K.M. Pandey
Dr. Sumit Das Lala
Supervisor(s): Dr. A.B. Deoghare & Dr. S. Chatterjee
Dr. Suman Debnath
Supervisor(s): Dr. Biplab Das & Dr. P.R. Randive
     
 Ambarish Maji  Nazrul Islam Khan
 Dr. Ambarish Maji
Supervisor(s): Prof. P.K. Patowari & Dr. D. Bhanja
Dr. Nazrul Islam Khan
Supervisor(s): Dr. S. Halder
 Dr. Rahul Kumar
Supervisor(s): Dr. S. Bhowmik
Chiranjib-Bhowmik   Pradeep Kumar Karsh
Dr. Chiranjib Bhowmik
Supervisor(s): Dr. S. Bhowmik &  Dr. A. Ray
Dr. K. Gopal Krishna Singh
Supervisor(s): Dr. S. Halder
Dr. Pradeep Kumar Karsh
Supervisor(s): Dr. S. Dey

Year-2020
Payel-Deb Tuhin Deshmukh
 Dr. Emon Barua
Supervisor(s): Dr. A.B. Deoghare  & Dr. S. Chatterjee
 Dr. Payel Deb
Supervisor(s): Dr. A. B. Deoghare
 Dr. Tuhin Deshamukhya
Supervisor(s): Dr. D. Bhanja
     
Vector businessman black silhouette isolated. Mithinga Basunatary
 Dr. Monoja Kr Sahu
Supervisor(s): Prof. K.M. Pandey &  Dr. S. Chatterjee
 Dr. Mithinga Basumatary
Supervisor(s): Dr. A. Biswas &  Prof. R.D. Misra
Dr. K. Obula Reddy
Supervisor(s): Prof. K.M. Pandey & Prof. R.D. Misra
     
tapash bohua
 Dr. Noor Alom
Supervisor(s): Prof. K.K. Sharma & Prof. K.M. Pandey
 Dr. Tapas Debnath
Supervisor(s): Prof. P.K. Patowari
 Dr. Abhijit Borah
Supervisor(s): Dr. S. Pati
     
mazar plc ikbal
 Dr. H. M. S. M. Mazarbhuiya
Supervisor(s): Prof. K.K.Sharma &  Dr. A. Biswas
 Dr. Pannalal Choudhury
Supervisor(s): Prof. K.M. Pandey & Dr. S. Halder
 Dr. Ikbal Bahar Laskar
Supervisor(s): Prof. R. Gupta & Dr. S. Chatterjee
     
tankeshg Krushna Gouda  
Dr. Tankeshwar Prasad
Supervisor(s): Dr. S. Halder & Dr. S.S. Dhar
Dr. Krushna Gouda
Supervisor(s): Dr. S. Bhowmik & Dr. Biplab Das
 

Year-2021
Prabhakar Jha sid
Dr. Krishna Roy
Supervisor(s): Dr. Biplab Das
 Dr. Prabhakar Jha
Supervisor(s): Dr. Biplab Das &  Prof. R. Gupta
Dr. Siddhartha Kar
Supervisor(s): Prof. P.K. Patowari
     
Saheera Azmi zisan Debayan-Dasgupta
Dr. Saheera Azmi Hazarika
Supervisor(s): Dr. D. Bhanja
Dr. Mohd. Zeeshan
Supervisor(s): Dr. S. Nath
Dr. Debayan Dasgupta
Supervisor(s): Dr. S. Nath & Dr. D. Bhanja
     
dibya Bandi-Ramana-Reddy Bappa-Mondal-2
Dr. Divya Zindani
Supervisor(s): Dr. S.R. Maity & Dr. S. Bhowmik
Dr. Bandi Venkata R Reddy
Supervisor(s): Dr. S.R. Maity & Prof. K.M. Pandey
Dr. Bappa Mondal
Supervisor(s): Dr. S. Pati & Prof. P.K. Patowari
     
citations Oveepsa-Chakraborty  
Dr. Lakka Suneetha
Supervisor(s):  Dr. P.R. Randive & Prof. K.M. Pandey
Dr. Oveepsa Chakraborty
Supervisor(s):  Dr. Biplab Das & Prof. R. Gupta
 
     

Year-2022
Vector businessman black silhouette isolated.
Dr. Biswajit Roy
Supervisor(s):  Dr. S. Dey & Dr. L. Roy
Dr. Manash Protim BoruahSupervisor(s):  Dr. S.Pati & Dr. P.R. Randive

Dr. Vavilada Satya Swamy Venkatesh

Supervisor(s):  Dr. A.B.Deoghare

     
Vector businessman black silhouette isolated.
Dr. Guttikonda Manohar  Dr. Maisanam Anil Kr. Singh  Dr. Surendra Kumar Yadav 
Supervisor(s): Prof. K.M. Pandey & Dr. S.R. Maity Supervisor(s): Dr. A. Biswas & Prof. K.K. Sharma Supervisor(s): Prof. K.M. Pandey & Prof. R. Gupta
     
Vector businessman black silhouette isolated. Dr. Bishal Podder
Dr.Papari Das  Dr. Bhosale Shrikrushna Babasaheb  Dr. Bishal Podder 
Supervisor(s): Dr. A.B. Deoghare & Dr. S.R. Maity Supervisor(s): Dr. S. Bhowmik & Dr. A. Ray (Jt. Supervisor) Supervisor(s):Dr. A. Biswas
     
vaishali Vector businessman black silhouette isolated.
Dr.Vaishali  Dr. Sumit Kumar Mehta  Dr. Bhaskar Ranjan Tamuli 
Supervisor(s): Dr. S. Dey Supervisor(s): Dr. S. Pati Supervisor(s): Dr. S. Nath
     
Dr. Dhrijit Kumar Deka Dpk pic new_1 suryakanth
Dr. Dhrijit Kumar Deka  Dr. Deepak Kumar Singh  Dr. Suryakanth 
Supervisor(s): Dr. S. Pati Supervisor(s): Dr. P. Deb Roy Supervisor(s): Dr. (Mrs.) S. Debbarma
     
Vector businessman black silhouette isolated.    
Dr. Jagannath  Reddy     
Supervisor(s): Dr. Biplab Das & Dr. Jagadish