Ph.D. Scholars
Batch-2017
Sl. No. Name of Student Regn. No.
1. Bhaskar Ranjan Tamuli 17-3-02-109
2. Amatya Bharadwaj 17-3-02-111
3. Lokeswar Patanaik 17-3-02-113
4. Surendra Singh Yadav 17-3-02-114
5. Sumit Kumar Mehta 17-3-02-115
6. Binoy Kumar Baroi 17-3-02-116
7. Shyamal Das 17-3-02-117
8. Subhankar Saha 17-3-02-118
9. Rajdeep Paul 17-3-02-120
10. Pallab Bhattacharjee 17-3-02-121
11. Pallab Sarmah 17-3-02-123
12. Sujit Roy 17-3-02-124
13. Ms. Papari Das 17-3-02-125
14. Durgesh Kumar Mishra 17-3-02-126
15. Kumari Ambe Verma 17-3-02-127
Batch-2018
Sl. No. Name of Student Regn. No.
1. Brajesh Kumar Kanchan 18-3-02-102
2. Dhrijit Kumar Deka 18-3-02-106
3. Suryakanth 18-3-02-110
4. Ranjan Majhi 18-3-02-111
5. Akhileshwar Singh 18-3-02-112
6. Ms. Vaishali 18-3-02-115
7. Subhasis Chakravarthy 18-3-02-116
8. Supreme Das 18-3-02-117
9. Rutupurna Choudhury 18-3-02-118
10. Guttikonda Manohar 18-3-02-119
11. Ekta Tripathi 18-3-02-120
12. Debarup Borah 18-3-02-121
13. Amrendra Deka 18-3-02-122
14. Saurabh Sharma 18-3-02-123
15. Sapam Ningthemba Singh 18-3-02-124
16. Deepak Kumar Singh 18-3-02-125
17. Guddakesh Kumar Chandan 18-3-02-126
18. Mohammad Faizan 18-3-02-127
19. Benjamin Enoch Basker 18-3-02-128
20. Dhiraj Raj 18-3-02-129
21. Sanjeev Ranjan 18-3-02-130
22. Ms. Namrata Bordoloi 18-3-02-131
23. Aditya Roy 18-3-02-132
24. Mukund Kumar 18-3-02-133
25. Mehdi Mehtab Mirad 18-3-02-134
26. Mohd. Aslam 18-3-02-136
27. Shatarupa Biswas 18-3-02-137
Batch-2019
Sl. No. Name of Student Regn. No.
1. Amit Ranjan 19-3-02-103
2. Saurabh Tripathi 19-3-02-104
3. Jnanaranjan Acharya 19-3-02-108
4. Parthasarathi Deb 19-3-02-112
5. Kritesh Kumar Gupta 19-3-02-115
6. Jitendra Kumar 19-3-02-116
7. Susheel Kumar 19-3-02-118
8. Sujeet Singh 19-3-02-119
9. Santosh Kumar 19-3-02-120
10. Vijay Kumar Mahakur 19-3-02-122
11. Swatantra kumar 19-3-02-124
12. Mohd. Anis Ansari 19-3-02-125
13. Prabina Kumar Meher 19-3-02-126
14. Sudhir Kumar 19-3-02-128
Batch-2020
Sl. No. Name of Student Regn. No.
1. Birendra Kumar 20-3-02-101
2. Yadav Narendra Kumar Rajbahadur 20-3-02-102
3. Avinash Kumar 20-3-02-103
4. Vishal Mishra 20-3-02-104
5. Abhijit choudhury 20-3-02-108
6. Abhishek Bharti 20-3-02-110
7. Deepak Kumar Sharma 20-3-02-112
8. Sreedeep Mohanta 20-3-02-113
9. Tanmoy Majumder 20-3-02-115
10. Divyansh Singh 20-3-02-117
11. Prayag raj Chanda 20-3-02-119
12. Kshounish Brahma 20-3-02-120
13. Voddepalli Soumith 20-3-02-121
14. Ashutosh Padhan 20-3-02-126
15. Raghavendra Singh 20-3-02-130
16. Sandeep Kumar Pandey 20-3-02-131
17. Santanu Borah 20-3-02-132
18. Shashank Pal 20-3-02-135
19. Sawan Kumar 20-3-02-136
20. Amdadul Mahmum 20-3-02-137
21. Kaushik Biswas 20-3-02-138
22. Saurav Kumar 20-3-02-139
Batch-2021
Sl. No. Name of Student Regn. No.
1. Sovan Kumar Panja 21-3-06-026
2. Mridupavan Gogoi 21-3-06-027
3. Subrata Barman 21-3-06-029
4. Amit Kumar 21-3-06-032
5. Vishwanath Kumar 21-3-06-038
6. Princejeet Kumar 21-3-06-039
7. Utpal Kumar Dutta 21-3-06-041
8. Deependra Singh Meena 21-3-06-043
9. Avulamanda Siva Nagaraju 21-3-06-045